SIRKULÆRE RJUKAN

Fra industriarv til
bærekraftig fremtid

Byen med vannkraft, tungtvann, kunstgjødsel og Norges første storindustri innen kunstgjødselproduksjon. Starten på stedet Rjukan, og Rjukan-Notodden industriarv, kunne bare skje ved bærekraftig bruk av ressursene. De utnyttet de ekstreme og voldsomme kreftene i naturen, spilte på lag med den og skapte industri og et levende lokalsamfunn. I dag er fortsatt naturen vår viktigste grunn til nye arbeidsplasser. Bratte fjell og vannkraft er like viktig for oss i dag, som for over 100 år siden. Fortsatt er dette Rjukans konkurransefortrinn og grunnen til at bærekraft ligger i ryggmargen vår.

En målrettet ingeniør med mengder av norsk vannkraft og en kreativ forsker fant hverandre i et middagsselskap i 1903. Med hjelp fra en håndfull unge ingeniører fant de også en løsning: de fant ut hvordan de kunne binde nitrogenet fra luften og lage kunstgjødsel. 

Norsk Hydro på Rjukan skapte ikke bare arbeidsplasser og et levende samfunn lokalt: det ble nøkkelen til å produsere nok mat og til å «redde verden» fra hungersnød. I 1926 videreutviklet de prosessene og begynte å produsere hydrogen for å kunne produsere ammoniakk, noe som ga mer lønnsom gjødselproduksjon. 

Bærekraft er en viktig verdi Rjukan. Initiativer har blitt satt i gang for å bevare og beskytte den storslåtte naturen vår og minske påvirkningen på miljøet. Landskapet her på Rjukan har mange fordeler du ikke klarer å oppdrive på steder med flat natur, uansett hvor sentralt det ligger.  Du har kanskje hørt om Hima Seafood, Green Mountain og Nouryon? De har gått sammen i et sirkulærøkonomisk prosjekt for å utnytte overskuddsvarme etter produksjon. 

I produksjonsprosesser får du alltid et biprodukt, og ved å bruke disse som råvarer i andre prosesser går ingen verdier til spille. Biproduktene kan for eksempel være varme, bioavfall, vann eller kjemiske forbindelser. Disse biproduktene har i forbrukssamfunnet gått til spille, og det er store verdier som ikke utnyttes. 

Fordi bedrifter i ulike bransjer ligger geografisk nær hverandre her på Rjukan, er det lettere å samarbeide på tvers. Det er ikke langt til naboen og lokalt har vi et spennende og engasjert samarbeidsklima. Menneskene i bedriftene snakker med hverandre og får mulighet til å dele både kompetanse og ressurser.

Sirkulære Rjukan er et unikt nettverk med medlemmer på tvers av bransjer. Dette gir muligheter for innovasjon, kreativitet og løsninger i utnyttelse av overskuddsprodukter som er vanskelig å finne uten et godt og kunnskapsrikt nettverk. Vi skaper synergier mellom bedriftene og legger til rette for økt utnyttelse av eksisterende ressurser. Sånn blir den bærekraftige tankegangen både effektiv, lønnsom og kostnadsbesparende for alle involverte. 

Sirkulære Rjukan er et unikt nettverk med medlemmer på tvers av bransjer. Dette gir muligheter for innovasjon, kreativitet og løsninger i utnyttelse av overskuddsprodukter som er vanskelig å finne uten et godt og kunnskapsrikt nettverk. Vi skaper synergier mellom bedriftene og legger til rette for økt utnyttelse av eksisterende ressurser. Sånn blir den bærekraftige tankegangen både effektiv, lønnsom og kostnadsbesparende for alle involverte. 

"

Jordas befolkning vokser og vi etterspørre mer mat, ikke minst bærekraftig mat, samtidig som vi møter store klimautfordringer. Det geniale med Hima Seafood er at vi også produserer kvalitetsgjødsel av fiskens avføring, et produkt som landbruket etterspør."

Sten Falkum, direktør i Hima Seafood

Fra artikkel i Rjukan Arbeiderblad, 07.01.24

Vi snakker ikke lenger om avfall, men om verdifulle ressurser på avveier. Ved å koble bedriftene sammen om ressursutnyttelse på denne måten, viser vi at sirkulærøkonomi handler om realisering av gevinster, både for bedriftene og for planeten. 

Denne sirkulariteten er innovativ; det er mange måter å gjøre sirkularitet på, og det tydeligste eksemplet her fra Rjukan handler om vann. I et kretsløp hvor bedriften som sender ut en ressurs faktisk bruker den samme ressursen en gang til – kaldtvann blir varmt, varmtvann blir kaldt hos en annen og kommer tilbake til de som trenger kaldtvann igjen.

Når vi kan skape produksjonsprosessen som et kretsløp blir økonomien mer bærekraftig, og konsekvensen av en bærekraftig økonomi er et bærekraftig lokalsamfunn. Samarbeid, nettverk, lokalt tilgjengelige ressurser, og verdiskapning bygger kompetanse. Dette skaper et godt lokalmiljø med trygge arbeidsplasser.  

I et internasjonalt perspektiv er Rjukan lite, men det lille stedet her er langt fra uviktig. Rjukan er et utstillingsvindu, og et eksempel til etterfølgelse, både nasjonalt og internasjonalt. Bruk, og gjenbruk, av eksisterende ressurser som vann, varme og bygningsmasse skaper arbeidsplasser med livsløpsstandard og legger til rette for høy kompetanse også i ei lita bygd. 

Hva betyr Sirkulære Rjukan for meg?

Ungdom

Vi vil bidra til å ta vare på jorda, samtidig som vi skaper fremtidens spennende arbeidsplasser.

Innbyggere

Resirkulering og gjenvinning av brukbare ressurser. Det som kan være søppel for en, kan være en ressurs for en annen.

Næringsliv

Pionérarbeidet innen bærekraft mellom bransjer på Rjukan, gjør at bedrifter i nettverket jobber mer effektivt og økonomisk. 

Politikere

Rjukan er utstillingsvindu for pionérarbeid innen bærekraft og fremtidig økonomi.

Lover, regler og rapporteringer er viktige politiske virkemidler for å motivere industri og store firma til å velge gode løsninger. EU mener sirkulærøkonomi er et viktig verktøy for å nå bærekraftmålene. Disse lovene, reglene og rundskrivene er mange og kompliserte, og det er lønnsomt å ha et nettverk i ryggen som har oversikt og engasjement for disse. 

Når bedrifter leverer tydelige, totale og godt gjennomtenkte miljøregnskap beviser de at de har kompetanse i bærekraftig tankegang. Dette teller for eksempel positivt i søknader om økonomisk og politisk støtte og med gi gode argumenter til støtte av etablering av ny eller utvikling av eksisterende virksomhet. 

Sirkulære Rjukan er et bedriftsnettverk som i dag har over 20 delprosjekter på gang blant annet innenfor industri og produksjon, kompetanseheving, og for ungdom. Vår rolle ovenfor medlemmer og nyetableringer i Tinn kommune er:

• Koordinator for nettverksamarbeid og ressursutveksling og -deling. 

• Stimulere til synergier, ha oversikt og kunnskap om hvem som har behov og hvor det er tilgjengelige ressurser. 

• Sparringspartner i spørsmål om sirkulær økonomi og bærekraft i praksis. 

• Spre kunnskap om sirkulærøkonomi og legge til rette for nyetableringer. 

• Vise til Rjukan som en attraktiv bygd å bo og jobbe i både i dag og i framtiden. 

• Veiledningshjelp i sirkulær tankegang, bærekraft og nettverksbygging ved nyetableringer av bedrifter. 

• Bidrar inn i søknadsskriving og å finne støtte til prosjekter innenfor bærekraft.

Det er beviselig sånn at ingen kan vite noe om andre uten å spørre, og Sirkulære Rjukan som nettverk legger til rette for at de som har tilgjengelige ressurser og de som har ressursbehov har en arena for å snakke sammen.  

Innovasjonsprosesser, bevissthet og synergiene igangsettes når vi jobber i samspill med hverandre og Sirkulære Rjukan er en katalysator for sånne prosesser. 

For mer informasjon, eller for å melde din bedrift inn i nettverket, ta kontakt med oss:

Tlf. +47 920 37 160
torkil.bjornson@crenova.no