Omstillingsprosjektet avsluttes

Videreføres i en enklere form

2021 var siste år med overføring av midler fra Innovasjon Norge til omstilling i Tinn Kommune. Prosjektet startet i 2015 og har hjulpet mange personer og bedrifter i omstillingsarbeidet.

I og med at det ikke tilføres nye midler vil man ikke ha mulighet til å gi bedriftsrettede tilskudd i fremtiden. Omstillingsarbeidet har vært så vellykket at vi ikke stopper alt arbeidet på området. Vi vil følge opp prosjekter som er startet for å sikre kontinuitet. Vi vil også kunne hjelpe med rådgivning og veiledning til lokale bedrifter og personer i tiden fremover.