Prisliste

a:8:{s:8:»location»;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:»param»;s:9:»post_type»;s:8:»operator»;s:2:»==»;s:5:»value»;s:6:»tabell»;}}}s:8:»position»;s:6:»normal»;s:5:»style»;s:7:»default»;s:15:»label_placement»;s:3:»top»;s:21:»instruction_placement»;s:5:»label»;s:14:»hide_on_screen»;a:13:{i:0;s:9:»permalink»;i:1;s:11:»the_content»;i:2;s:7:»excerpt»;i:3;s:10:»discussion»;i:4;s:8:»comments»;i:5;s:9:»revisions»;i:6;s:4:»slug»;i:7;s:6:»author»;i:8;s:6:»format»;i:9;s:15:»page_attributes»;i:10;s:14:»featured_image»;i:11;s:4:»tags»;i:12;s:15:»send-trackbacks»;}s:11:»description»;s:0:»»;s:12:»show_in_rest»;b:0;}

Omstillingsprosjektet avsluttes

Videreføres i en enklere form

2021 var siste år med overføring av midler fra Innovasjon Norge til omstilling i Tinn Kommune. Prosjektet startet i 2015 og har hjulpet mange personer og bedrifter i omstillingsarbeidet.

I og med at det ikke tilføres nye midler vil man ikke ha mulighet til å gi bedriftsrettede tilskudd i fremtiden. Omstillingsarbeidet har vært så vellykket at vi ikke stopper alt arbeidet på området. Vi vil følge opp prosjekter som er startet for å sikre kontinuitet. Vi vil også kunne hjelpe med rådgivning og veiledning til lokale bedrifter og personer i tiden fremover.