Prisliste

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:6:”tabell”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:13:{i:0;s:9:”permalink”;i:1;s:11:”the_content”;i:2;s:7:”excerpt”;i:3;s:10:”discussion”;i:4;s:8:”comments”;i:5;s:9:”revisions”;i:6;s:4:”slug”;i:7;s:6:”author”;i:8;s:6:”format”;i:9;s:15:”page_attributes”;i:10;s:14:”featured_image”;i:11;s:4:”tags”;i:12;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;b:0;}

Omstillingsprosjektet avsluttes

Videreføres i en enklere form

2021 var siste år med overføring av midler fra Innovasjon Norge til omstilling i Tinn Kommune. Prosjektet startet i 2015 og har hjulpet mange personer og bedrifter i omstillingsarbeidet.

I og med at det ikke tilføres nye midler vil man ikke ha mulighet til å gi bedriftsrettede tilskudd i fremtiden. Omstillingsarbeidet har vært så vellykket at vi ikke stopper alt arbeidet på området. Vi vil følge opp prosjekter som er startet for å sikre kontinuitet. Vi vil også kunne hjelpe med rådgivning og veiledning til lokale bedrifter og personer i tiden fremover.