Sirkulære Rjukan

Headerfoto: Stock Adobe, Kongsberg Innovasjon

Sirkulære Rjukan er et bedriftsnettverk som er basert på sirkulærøkonomisk samarbeid mellom bedrifter på tvers av bransjer.  

Formålet er å øke innovasjonsevne, verdiskaping og lønnsomhet hos medlemmene gjennom felles utviklingsprosjekter, økt samhandling og bedre nettverksrelasjoner. Aktivitetene skal bidra til å øke medlemmenes bevissthet og kompetanse om bærekraft og til vesentlig økt utnyttelse og utveksling av ressursene i nettverket. Ressurser som er overskudd i en bedrift, kan være viktig innsatsfaktor i en annen. 

Sirkulære Rjukan

Få andre steder i verden har en så lang, troverdig og grønn industrihistorie som Rjukan. Nettverket skal bidra til å videreutvikle denne i en moderne tid og markedsføre Rjukans unike, grønne vertskapsattraktivitet. 

Selv om nettverket foreløpig er i en forprosjektfase som startet i 3. kvartal 2022, er vi stolte av å ha med over 20 bedrifter i en god miks av store og små, og fra ulike bransjer. Nettverket har allerede igangsatt en rekke delprosjekter med sirkularitet i fokus, og i samarbeid med bedriftene.  

Ambisjonene er å videreføre aktivitetene i et mangeårig hovedprosjekt og etablere varige samarbeidsrelasjoner og funksjoner som fremmer en sirkulærøkonomisk industriutvikling basert på de unike fordelene Rjukan og industrien her har. Sirkulære Rjukan er sirkulærøkonomisk innovasjon i praksis.

Aker Horizons

Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Næringspark har siden februar 2021 vært i tett dialog med Aker Horizons om deres eventuelle bygging av en hydrogenfabrikk i den gamle Hydroparken.

Anlegget skal bygges på historisk grunn og tar oss tilbake 100 år til hydrogenets fødested, men med nåtidens mest avansert teknologi i forhold til produksjon og distribusjon, hvor bærekraft i hele verdikjeden står sentralt.

En investeringsbeslutning om bygging av anlegget er forventet i løpet av 2024.

Vi i Rjukan Næringsutvikling er eier og koordinator av bedriftsnettverket Sirkulære Rjukan, hvor Aker Horizons er en av hovedaktørene, for mer informasjon se prosjektbeskrivelse.