Entries by tekniskakari

Sirkulære Rjukan

Headerfoto: Stock Adobe, Kongsberg Innovasjon Sirkulære Rjukan er et bedriftsnettverk som er basert på sirkulærøkonomisk samarbeid mellom bedrifter på tvers av bransjer.   Formålet er å øke innovasjonsevne, verdiskaping og lønnsomhet hos medlemmene gjennom felles utviklingsprosjekter, økt samhandling og bedre nettverksrelasjoner. Aktivitetene skal bidra til å øke medlemmenes bevissthet og kompetanse om bærekraft og til vesentlig […]

Aker Horizons

Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Næringspark har siden februar 2021 vært i tett dialog med Aker Horizons om deres eventuelle bygging av en hydrogenfabrikk i den gamle Hydroparken. Anlegget skal bygges på historisk grunn og tar oss tilbake 100 år til hydrogenets fødested, men med nåtidens mest avansert teknologi i forhold til produksjon og distribusjon, hvor […]

HIMA Seafood – byggingen er godt i gang!

Byggingen av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret er godt i gang på Svadde. – Nå har vi lyktes fullt ut med å finansiere prosjektet, sier en lettet Sten Falkum, daglig leder i Hima Seafood. Før grabben tok tak i løsmassene på Svadde, satte ordfører og oppdrettssjefen kakespaden i en stor marsipankake for å feire […]

Omstillingsprosjektet avsluttes

Videreføres i en enklere form 2021 var siste år med overføring av midler fra Innovasjon Norge til omstilling i Tinn Kommune. Prosjektet startet i 2015 og har hjulpet mange personer og bedrifter i omstillingsarbeidet. I og med at det ikke tilføres nye midler vil man ikke ha mulighet til å gi bedriftsrettede tilskudd i fremtiden. […]