Aker Horizons

Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Næringspark har siden februar 2021 vært i tett dialog med Aker Horizons om deres eventuelle bygging av en hydrogenfabrikk i den gamle Hydroparken.

Anlegget skal bygges på historisk grunn og tar oss tilbake 100 år til hydrogenets fødested, men med nåtidens mest avansert teknologi i forhold til produksjon og distribusjon, hvor bærekraft i hele verdikjeden står sentralt.

En investeringsbeslutning om bygging av anlegget er forventet i løpet av 2024.

Vi i Rjukan Næringsutvikling er eier og koordinator av bedriftsnettverket Sirkulære Rjukan, hvor Aker Horizons er en av hovedaktørene, for mer informasjon se prosjektbeskrivelse.