Vi fremmer næringsvirksomheter
og lokal verdiskapning.